ضمانتنامه

تمام ماشین های جدید دارای ضمانت کارخانه هستند:

گارانتی بسته به مارک و مدل متفاوت است، جزئیات را با فروشنده ما بررسی کنید.

برخی از ماینرهای دست دوم دارای ضمانت های کارخانه هستند، جزئیات را با فروشنده ما بررسی کنید.

تعمیرات

در طول دوره گارانتی، ما متعهد می شویم که یک محصول معیوب را با نسخه مشابه یا مشابه (مثلاً جدیدتر) جایگزین کنیم، مگر اینکه نقص ناشی از محدودیت های گارانتی باشد.

هزینه های متحمل شده در ارتباط با بازگرداندن محصول، قطعه یا جزء به مرکز پردازش خدمات ما باید توسط مالک محصول انجام شود.اگر محصول، قطعه یا جزء بدون بیمه بازگردانده شود، شما تمام خطرات از بین رفتن یا آسیب در حین حمل و نقل را به عهده می گیرید.

 

در تماس باشید